Izbor iz sadržaja

Oblik (forma) sporazuma o otpustu duga

06.09.2021 07:30 Stranke se mogu u bilo kojoj formi, pisano, razmjenom dopisa ili u bilo kojem drugom obliku sporazumjeti o otpustu duga, odnosno, obveza će prestati ako na bilo koji jasan i razumljiv način vjerovnik izjavi dužniku da neće zahtijevati ispunjenje ili da otpušta dug, a dužnik se sa time suglasi.