Izbor iz sadržaja

Procesna prava vjerovnika u ostavini

30.08.2021 07:30 Vjerovnik ostavitelja nije stranka ostavinskog postupka i stoga isti nije ovlašten podnijeti žalbu na rješenje o nasljeđivanju iza ostavitelja, odnosno u slučaju da vjerovnik podnese takvu žalbu, ista će se odbaciti kao nedopuštena.