Izbor iz sadržaja

Zastara

23.08.2021 07:30 Kada dužnik plati vjerovniku samo dio duga tada se prekida zastarni rok samo u odnosu na taj plaćeni dio duga, ali ne i u odnosu na preostali neplaćeni dio duga.