Izbor iz sadržaja

Način utvrđenja volje nasljednika

19.07.2021 07:30 U pozivu za ostavinsku raspravu će se nasljednike upozoriti da mogu do donošenja rješenja o nasljeđivanju dati izjavu o odricanju od nasljedstva usmeno na ročištu ili javno ovjerovljenom ispravom, a tek ako na ročište ipak ne dođu ili takvu izjavu ne daju, smatrat će se da žele biti nasljednici iza ostavitelja.