Izbor iz sadržaja

Geometrijska dioba nekretnina

30.07.2021 07:30 Ukoliko predlagatelj diobe nekretnina ne isplati ostale suvlasnike nekretnina, kao načinom razvrgnuća, sud će razvrgnuti suvlasništvo geometrijskom podjelom nekretnina tako da svaki suvlasnik postane vlasnik posebne čestice.