Izbor iz sadržaja

Pravni interes za izdavanje platnog naloga

28.06.2021 07:30 Tužitelj je ovlašten od suda tražiti izdavanje platnog naloga temeljem vjerodostojne isprave, umjesto podnošenja prijedloga za ovrhu nadležnom javnom bilježniku, ukoliko je tužitelj dostavio uz tužbu i prijepis korespondencije iz koje proizlazi da tuženik osporava predmetnu tražbinu. Dakle, sud će po tužbi tužitelja izdati platni nalog kada tužitelj dokaže postojanje pravnog interesa za takvim izdavanjem platnog naloga.