Izbor iz sadržaja

Privremeni skrbnik ostavine

18.06.2021 07:30 Sud će rješenjem, kad su nasljednici nepoznati ili nepoznatog boravišta, odnosno nedostupni, postaviti privremenog skrbnika ostavine, koji je ovlašten da u ime nasljednika tuži ili bude tužen, da naplaćuje tražbine ili isplaćuje dugove i uopće da zastupa nasljednike. Upravo stoga nisu ispunjeni zakonski uvjeti za imenovanje privremenog skrbnika ostavine kada su sudu poznati pojedini nasljednici ostavitelja, te se stoga i ne može za te poznate nasljednike odrediti privremeni skrbnik ostavine.