Izbor iz sadržaja

Odricanje/ustup nasljedstva

08.06.2021 07:30 Prilikom davanja nasljedničke izjave upozorit će se nasljednika da je njegova izjava neopoziva te ukoliko nasljednik izjavi da se odriče nasljedstva u korist nekog od sunasljednika njegovu izjavu treba tumačiti tako da se smatra da se nasljednik prihvatio svog nasljednog dijela i ustupio ga svome sunasljedniku, dok s druge strane ukoliko nasljednik izjavi da se odriče nasljedstva tada se ne radi ni o kakvom ustupu nasljednog dijela.