Izbor iz sadržaja

Neuredna dostava javnobilježničkog rješenja o ovrsi

03.06.2021 07:30 Dostava javnobilježničkog rješenja o ovrsi za ovršenika vraćena pošiljatelju s naznakom "obaviješteni nije podigao pošiljku" ne smatra se neuspjelom već neurednom dostavom, pa stoga nema uvjeta da se takvo rješenje o ovrsi, za koje je evidentno da se radi o neurednoj dostavi, dostavlja ovršeniku putem e-oglasne ploče suda nakon dviju takvih neurednih dostava.