Izbor iz sadržaja

Sporan sadržaj oporuke

13.05.2021 07:30 Ukoliko je između nasljednika sporan sadržaj oporuke, tako da pojedini nasljednici smatraju da je oporukom ostavitelj raspolagao cijelom svojom imovinom, a drugi da je raspolagao samo dijelom svoje imovine, tada će ostavinski sud rješenjem odrediti prekid postupka i uputiti u parnicu nasljednike za koje smatra da je njihovo pravo manje izgledno. Također, ukoliko pojedini nasljednici smatraju da ih je ostavinski sud trebao uputiti u parnicu radi utvrđenja da izdvojeni dio ostavine ne ulazi u ostavinu, tada su ti nasljednici i bez posebne upute ostavinskog suda ovlašteni pokrenuti parnicu radi dokazivanja tih tvrdnji.