Izbor iz sadržaja

Bitne činjenice vezane za ostvarivanje nasljeđivanja

13.04.2021 07:25 Sud neće u povodu spora nasljednika o bilo kojim činjenicama vezanim uz ostvarivanje prava na nasljeđivanje upućivati nasljednike u parnicu, pa upravo stoga kada su među nasljednicima sporne činjenice vezane uz to čijom krivnjom je došlo do prestanka životne zajednice ostavitelja i njegova bračnog druga, sud neće prekidati ostavinski postupak i upućivati stranke u parnicu radi dokazivanja spornih tvrdnji budući da te činjenice ionako nisu relevantne za donošenje rješenja o nasljeđivanju.