Izbor iz sadržaja

Pravna snaga pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju

01.04.2021 07:24 Pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju utvrđuje se sastav ostavine i određuju se nasljednici kojima se uručuje imovina ostavitelja, pa su stoga isti vezani tim pravomoćnim rješenjem, no ono što je utvrđeno pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju može pobijati samo onaj koji nije vezan pravomoćnošću rješenja o nasljeđivanju. Pobijanje navedenih utvrđenja se može ostvariti u posebnoj parnici, te takvo pobijanje može tražiti i nasljednik koji je sudjelovao u pravomoćno dovršenom ostavinskom postupku, ukoliko se radi o nekretnini ostavitelja koja nije bila predmet ostavinskog postupka, odnosno ukoliko se radi o nekretnini koja u provedenom ostavinskom postupku uopće nije bila utvrđena kao ostavinska imovina.