Izbor iz sadržaja

Priznanje duga i prekid zastare

29.03.2021 07:30 Priznanjem glavnog duga obuhvaćene su i zatezne kamate, ako u priznanju nije izričito navedeno da se odnosi samo na glavni dug.