Izbor iz sadržaja

Pečaćenje ostavine i privremena mjera

18.03.2021 07:30 U procesnoj situaciji kada postoji spor između oporučnog i zakonskog nasljednika, o sadržaju i valjanosti oporuke kojom se zakonski nasljednik isključuje iz nasljeđivanja i prava na nužni dio zbog povrede svojih obveza prema ostavitelju, dok sva imovina prema oporuci treba pripasti oporučnom nasljedniku, a zakonski nasljednik pobija sve činjenične navode iz oporuke, te uz to oporučni nasljednik predlaže sudu donijeti odluku o pečaćenju ostavine i o privremenoj mjeri kojom bi se zabranilo zakonskom nasljedniku raspolagati pokretninama ostavitelja, sud će svoju odluku donijeti uz uvažavanje činjenice da postoji spor o sadržaju oporuke odnosno navodima ostavitelja u istoj koje zakonski nasljednik ne priznaje, pa stoga se te tvrdnje ne mogu uzeti kao dokazane činjenice.