Izbor iz sadržaja

Ocjena valjanosti usmene oporuke

08.03.2021 07:30 Ukoliko sud utvrdi da iza ostavitelja ustvari ne postoji usmena oporuka, stoga što jedan od dva svjedoka usmene oporuke nije uopće mogao posvjedočiti kojom imovinom i u korist kojeg nasljednika je ostavitelj usmeno raspolagao, tada će sud odbiti tužbeni zahtjev tužitelja da ga se utvrdi nasljednikom i upiše u zemljišne knjige vlasnikom nekretnina koje su u sastavu ostavine. Posljedično navedenome će se pristupiti uručenju imovine zakonskim nasljednicima ostavitelja stoga što nije utvrđeno da postoji valjana oporuka ostavitelja temeljem koje bi se ostavina uručila oporučnim nasljednicima.