Izbor iz sadržaja

Ugovaranje u korist trećega

01.03.2021 07:30 Kada netko ugovori tražbinu u korist trećega nije aktivno legitimiran zahtijevati ispunjenje od dužnika u svoju korist, ali je ovlašten zahtijevati ispunjenje obveze u korist te treće osobe.