Izbor iz sadržaja

Zabrana pokretanja ovršnog postupka

03.02.2021 07:30 Zabrana pokretanja parničnih i ovršnih postupaka vrijedi za onog vjerovnika čija je tražbina nastala do otvaranja postupka predstečajne nagodbe, a činjenica da je prijedlog za ovrhu podnesen prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe ne predstavlja odlučnu činjenicu.