Izbor iz sadržaja

Snaga javnih isprava

25.01.2021 07:44 U sporu između zakonskih nasljednika o opsegu ostavinske imovine, u kojem bračni drug tvrdi da je ostavitelj bio vlasnik tek 1/2 dijela nekretnina na kojima je u zemljišnim knjigama bio upisan kao samovlasnik, a da je druga polovica pripadala bračnom drugu s osnove bračne stečevine - sud neće donijeti rješenje o prekidu ostavinskog postupka i o uputi bračnog druga u parnicu, nego će se donijeti rješenje o nasljeđivanju iza ostavitelja, uz primjenu presumpcije da je ostavitelj bio vlasnik predmetnih nekretnina u cijelosti.