Izbor iz sadržaja

Naknadna oporuka

22.01.2021 07:30 Ukoliko se poslije pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju pronađe oporuka, a pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju nije imovina raspoređena temeljem te oporuke, tada sud nije ovlašten odbaciti prijedlog oporučnog nasljednika za proglašenjem oporuke, nego će se upravo ta oporuka proglasiti, neovisno o tome da li se doista radi o oporuci ostavitelja, i poslije proglašenja oporuke će se zainteresirane strane uputiti u parnicu radi ostvarenja svojih eventualnih prava.