Izbor iz sadržaja

Trošak postupka

20.01.2021 07:30 Ukoliko je tuženik podmirio tražbinu prije nego je javni bilježnik povodom prijedloga za ovrhu donio rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, a tužitelj nije povukao prijedlog za ovrhu odmah nakon udovoljenja istome, tada je tužitelj u obvezi tuženiku naknaditi trošak postupka.