Izbor iz sadržaja

Odgovornost nasljednika za tražbine ostaviteljevih vjerovnika

14.01.2021 08:17 Po smrti tuženika će parnični sud rješenjem odrediti prekid postupka radi naknade štete koju je tužitelj potraživao od tuženika, te će se postupak nastaviti rješenjem s nasljednikom tuženika kao univerzalnim sukcesorom. Nasljednik tuženika se ne može uspješno protiviti nastavku parničnog postupka radi naknade štete navodeći kako je kazneni postupak vođen protiv tuženika pravomoćno obustavljen zbog procesne nesposobnosti tuženika kao okrivljenika.