Izbor iz sadržaja

Pravna osobnost podružnice

11.01.2021 07:22 Kako podružnice nemaju pravnu osobnost, niti su samostalne u ostvarivanju prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, već se dobit koju podružnice inozemnih društava ostvare u RH oporezuje u državi u kojoj je sjedište stvarne uprave društva, dakle u inozemstvu, a ne u RH, podružnice inozemnih društava ne zadovoljavaju definiciju poduzetnika iz čl. 44. Općeg poreznog zakona, te se ne mogu smatrati podnositeljem zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza iz čl. 71.c Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona.