Izbor iz sadržaja

Odbacivanje prijedloga za ovrhu

07.01.2021 07:30 Kako je prijedlog za ovrhu podnesen na novčanim sredstvima na računu ovršenika na temelju pravomoćne i ovršne odluke domaćeg suda, a prijedlog nije utemeljen na tvrdnji da agencija (Financijska agencija, kao pravna osoba koja provodi ovrhu prema odredbama zakona kojim se određuje provedba ovrhe na novčanim sredstvima u smislu odredbe članka 2. točka 14. OZ-a) nije mogla provesti naplatu niti je uz prijedlog za ovrhu dostavljena takva potvrda agencije, to je pravilnom primjenom odredbi OZ-a valjalo odbaciti kao nedopušten prijedlog za ovrhu na novčanim sredstvima ovršenika.