Izbor iz sadržaja

Obveze nasljednika

04.01.2021 07:30 Nasljednici su sveopći pravni slijednici ostavitelja što znači da preuzimaju prava i obveze ostavitelja, pa stoga se nasljednici ne mogu protiviti tužbenom zahtjevu da izvrše dospjelu obvezu na koju se ostavitelj obvezao za života, te su shodno tome nasljednici dužni u potpunosti izvršiti preuzetu obvezu ostavitelja i u smislu izdavanja tabularne isprave koju se ostavitelj za života bio obvezao izdati.