Izbor iz sadržaja

Vraćanje dara

23.12.2020 07:30 Kada se pokrene parnica radi vraćanja dara zbog povrede nužnog dijela, za osnovanost tužbenog zahtjeva tužitelja je nužno da isti dokaže cjelokupnu vrijednost ostavine, te da je povrijeđeno njegovo pravo na nužni dio uslijed darovanja ostavitelja obdareniku, ali sud nema pravo sam izvoditi dokaze nego tek presuditi na temelju izvedenih dokaza koje su stranke predložile, osobito tužitelj.