Izbor iz sadržaja

Preslika zadužnice

14.12.2020 16:38 Ako se izvornik zadužnice nalazi u evidenciji redoslijeda plaćanja kod Financijske agencije, tada je ovrhovoditelj ovlašten pokrenuti ovršni postupak na drugim predmetima ovrhe temeljem ovjerene preslike te zadužnice.