Izbor iz sadržaja

Izvanbračni drug - nasljeđivanje

01.12.2020 07:50 U sporu između zakonskih nasljednika, djece ostavitelja s jedne strane i pretpostavljenog zakonskog nasljednika, koji tvrdi da je bračni drug ostavitelja, sud će uputiti pretpostavljenog nasljednika u parnicu radi dokazivanja činjenice da je bio izvanbračni drug ostavitelja, usprkos toga što pretpostavljeni nasljednik raspolaže izjavom ostavitelja čiji je potpis javnobilježnički ovjeren i u kojoj ostavitelj za života navodi kako je pretpostavljeni nasljednik njegov izvanbračni drug, ali je ta izjava sastavljena za potrebe sklapanja ugovora o najmu sa zaštićenim najmoprimcem, tj. u toj izjavi ostavitelj nije izričito naveo da mu je pretpostavljeni nasljednik izvanbračni drug.