Izbor iz sadržaja

Pobijanje oporuke

27.11.2020 07:30 Protekom prekluzivnog roka od jedne godine od dana kada je nasljednik saznao za oporuku i kada je ona proglašena nasljednik je izgubio pravo na pobijanje oporuke jer je navedeni zakonski rok prekluzivne naravi, pa stoga kada nasljednik protekom tog roka iznese tvrdnje kojima pobija oporuku sud neće prekinuti ostavinski postupak i upućivati nasljednika u parnicu radi dokazivanja pravne nevaljanosti oporuke, nego će se njegov zahtjev odbiti i sud će nastaviti sa ostavinskim postupkom.