Izbor iz sadržaja

Ovrha radi ostvarenja nenovčane tražbine - troškovi postupka

17.11.2020 07:30 U okolnostima kada je prvostupanjski sud obustavio predmetnu ovrhu zbog toga što ovrhovoditelj nije, po pozivu suda, uplatio predujam za izlazak sudskog ovršitelja, a bez čega se ovrha određena na pokretninama nije mogla provesti, obustava postupka neuspjeh je ovrhovoditelja, pa je upravo on, u smislu odredbe članka 154. stavka 1. ZPP-a u vezi člankom 19. stavkom 1. OZ-a, dužan snositi troškove postupka.