Izbor iz sadržaja

Zapisnik javnog bilježnika

13.11.2020 07:30 U postupku smetanja posjeda tužitelj je dužan dokazati postojanje zakonom predviđenih pretpostavki, odnosno čina smetanja posjeda, pa po utvrđenju istih će sud donijeti rješenje kojim će se pružiti tužitelju posjedovna zaštita na način da će se tuženiku naložiti da vrati tužitelju posjed stvari i da se suzdrži od daljnjih smetanja posjeda, a upravo radi dokazivanja zakonom predviđenih pretpostavki i činjenica vezanih uz iste je tužitelj ovlašten pozvati javnog bilježnika da zapisnički konstatira svoja opažanja na licu mjesta, u smislu radnji tuženika i taj zapisnik javnog bilježnika će biti valjani dokaz tijekom parnice jer se radi o javnoj ispravi kojom se potvrđuje postojanje određenih činjenica, koje su opet bitne radi dokazivanja čina smetanja posjeda.