Izbor iz sadržaja

Ništetnost ugovora o prijenosu poslovnog udjela

24.08.2020 08:00 Nedostatak navođenja radi li se o besplatnom ili naplatnom prijenosu poslovnog udjela nema za posljedicu ništetnost ugovora o prijenosu, s obzirom na to da odredbom članka 412. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima nisu propisani nužni sastojci ugovora o prijenosu poslovnog udjela.