Izbor iz sadržaja

Dovršetak ovrhe

06.08.2020 07:30 Kada je u ovršnom postupku u kojem je ovršenik pravna osoba u stečaju, unovčena nekretnina na kojoj postoji razlučno pravo upisano u javnoj knjizi, tada će ovršni sud, nakon što iz iznosa dobivenog prodajom nekretnine namiri troškove ovršnog postupka, preostali novac od ostvarene kupovnine predati nadležnom trgovačkom sudu, a što ujedno predstavlja njegovu posljednju ovršnu radnju na koju je ovlašten.