Izbor iz sadržaja

Statusne promjene trgovačkih društava

31.07.2020 07:30 Plan podjele izrađen po trgovačkom društvu koje se dijeli u pogledu nekretnina na kojima je upisana zabilježba ovrhe ima se smatrati dobrovoljnom raspoložbom od utjecaja na promjenu vlasništva koja nije dopuštena u smislu čl. 84. st. 3. Ovršnog zakona.