Izbor iz sadržaja

Cjelovitost ostavine

02.07.2020 07:30 Kada se nasljedniku rješenjem o nasljeđivanju uruči nekretnina ostavitelja, tada nasljednik stječe određenu katastarsku odnosno zemljišnoknjižnu česticu, ali ujedno stječe u vlasništvo i sve građevine s pripacima koje se nalaze na naslijeđenoj nekretnini, neovisno o tome da li su ti objekti upisani u zemljišnim knjigama.