Izbor iz sadržaja

Prividan ugovor

26.05.2020 07:30 Prividan ugovor ne proizvodi pravni učinak zbog čega se u slučaju sklapanja prividnog ugovora radi o nepostojećem pravnom poslu.