Izbor iz sadržaja

Prekluzija

18.05.2020 08:30 Kada tijekom ostavinskog postupka pojedini nasljednik ne poduzima aktivne radnje, u smislu dostave pisane nasljedničke izjave ili/i izostaje s ročišta na kojima se daju nasljedničke izjave ili se pobija oporuka ostavitelja ili opseg ostavinske imovine, tada će se o pravima tog nasljednika odlučivati na temelju njegovih eventualnih pisanih izjava koje stignu do donošenja rješenja o nasljeđivanju, a poslije toga taj nasljednik nije ovlašten u žalbi iznositi prigovore koje je mogao iznositi tijekom postupka.