Izbor iz sadržaja

Izvanredni otkaz

24.04.2020 09:00 Kada poslodavac iz potpuno opravdanih i na temelju zakonom predviđenih uvjeta uruči radniku izvanredni otkaz o radu, a s druge strane pojedinim radnicima za koje postoje identični razlozi za izvanredni otkaz, ne uruči otkaz nego s njima sklopi izvansudsku nagodbu radi naknade štete, tada radnik koji je dobio izvanredni otkaz se ne može osnovano pozivati na diskriminaciju, jer je poslodavac slobodan da odluči koga će od radnika zadržati s obzirom na potrebu i vrstu posla koju su radili ili rade.