Izbor iz sadržaja

Promjena u katastarskom operatu

22.04.2020 08:00 U slučaju kada katastarska čestica površinom ne odgovara zemljišnoknjižnoj niti su istovjetne, upis promjene vlasnika može se izvršiti tek na temelju parcelacijskog ili drugog geodetskog elaborata.