Izbor iz sadržaja

Reklamni panoi

08.04.2020 09:00 Postavljanje reklamnih panoa na lokaciji koja je upisana u Registar kulturnih dobara je moguće jedino uz prethodno odobrenje tijela nadležnog za zaštitu kulturne baštine.