Izbor iz sadržaja

Izvršavanje obveza na koje dužnik nije bio izravno pozvan

02.04.2020 07:30 Kada je nesporno da je dužnik upoznat s postojanjem određene povremene obveze, u nepromijenjenom iznosu, koju je inače redovno izvršavao, njegov prigovor da ju nadalje nije izvršavao stoga što mu vjerovnik nije poslao uplatnice ili opomene - je neosnovan.