Izbor iz sadržaja

Učinak raskida - pravo na povrat

30.03.2020 07:30 Ako je jedna strana izvršila ugovor potpuno ili djelomično, ima pravo da joj se vrati ono što je dala. Međutim, ako vraćanje onoga što je dala po prirodi stvari ne bi bilo moguće, stranka koja je nešto dala ima pravo tražiti naknadu za učinjenu činidbu (izvršene radove).