Izbor iz sadržaja

Ogledni postupak u vezi švicarskog franka

13.03.2020 07:30 Vrhovni sud zaključio je, u prvom oglednom postupku u vezi kredita u švicarskim francima, da je sporazum o konverziji sklopljen na osnovi izmjena Zakona o potrošačkom kreditiranju valjan i ima pravne učinke u slučaju kada su ništetne odredbe osnovnog ugovora o kreditu o promjenjivoj kamatnoj stopi i valutnoj klauzuli.