Izbor iz sadržaja

Rješenje o izvedenom stanju

24.02.2020 07:30 Objekt koji nije evidentiran na nekoj digitalnoj ortofoto karti na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011. niti je do tada evidentiran na kartografskoj podlozi, ne može biti predmet legalizacije.