Izbor iz sadržaja

Osiguranje naplate poreznih obveza

11.02.2020 07:20 U slučaju kada porezno tijelo procijeni da bi porezni dužnik mogao onemogućiti naplatu još nedospjelog poreza, može poduzeti mjere za osiguranje naplate pljenidbom sredstava na računu. Na takvo ponašanje poreznog dužnika ukazuju okolnosti da nema vjerodostojnu dokumentaciju za nabavu robe i usluga, troškova plaće i naknada, troškova službenih putovanja i dr.