Izbor iz sadržaja

Povrat poreza

04.02.2020 07:30 Ako se u roku 30 dana od saznanja za presudu kojom je raskinut ugovor o kupoprodaji, ne pokrene obnova postupka razreza poreza na promet nekretnine, osnova za plaćanje poreza i dalje postoji.