Izbor iz sadržaja

Ogledni postupak

24.01.2020 07:00 Novelom Zakona o parničnom postupku iz 2019. dodana je glava tridesetdruga - b, kojom je reguliran ogledni postupak radi rješavanja pitanja važnog za jedinstvenu primjenu prava. Autorica ovog članka analizira nekoliko pitanja vezana za taj novi institut.