Izbor iz sadržaja

Promjena činjenične osnove tužbe

16.01.2020 07:30 Radi se o preinaci tužbe, a ne o dopuni činjenične osnove kada tužitelj tijekom parničnog postupka umjesto zakupnine za razdoblje od 1. rujna 2013. do 31. kolovoza 2014. zatraži zakupninu za ranije i za kasnije razdoblje, a koja razdoblja nisu bila obuhvaćena rješenjem o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave protiv kojeg je tuženik (tada kao ovršenik) uložio prigovor.