Izbor iz sadržaja

Utvrđivanje obveze doprinosa

13.01.2020 07:30 Zastara prava na utvrđivanje obveze doprinosa za 2007. godinu počela je teći 1.1.2008. a dana 1.1.2013. nastupila je relativna zastara prava na obračunavanje doprinosa.