Izbor iz sadržaja

Odgovornost nasljednika

09.01.2020 07:30 Za nasljednike nastaje obveza podmirenja dugova ostavitelja tek časom njegove smrti, zbog čega tek od tog trenutka u odnosu na nasljednike može nastati obveza plaćanja zatezne kamate i to do visine naslijeđene ostavinske imovine.