Izbor iz sadržaja

Pravni interes za podnošenje tužbe umjesto prijedloga za ovrhu

03.01.2020 07:30 Sud će odbaciti tužbu kao nedopuštenu kad se tužbeni zahtjev odnosi na dospjelo potraživanje u novcu, a to se potraživanje dokazuje vjerodostojnom ispravom priloženom tužbi u izvorniku ili ovjerenom prijepisu, ako tužitelj nije predložio izdavanje platnog naloga i ako nije posebno naveo razloge zbog kojih nije predložio određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave, odnosno ako sud ocijeni da razlozi koje je tužitelj naveo ne opravdavaju njegov pravni interes za podnošenje tužbe za izdavanje platnog naloga.